HERSTEL/RESTAURATIE ZIJGEVEL HEEMAF GEBOUW

In opdracht van Woningcorporatie Domijn heeft Buro Anno 1998 een restauratie/herstelplan verzorgd voor de te herstellen  zijgevel.