ONDERZOEK HER-NIEUWBOUW ERVE ’T SANDINK

In opdracht van de gemeente Wierden heeft de boerderijenstichting Twentse Erven ,  Buro Anno 1998 gevraagd om een onderzoek te doen en een toetsingskader op te stellen voor her- nieuwbouw van boerderij ’t Sandink in buurtschap de Huurne te Wierden. Het onderzoek biedt een kader en aanknopingspunten waarbinnen de streekeigen kenmerken van de voormailige boerderij met bijgebouwen gewaarborgd worden. De criteria zullen houvast bieden bij de ontwerpopgave die er ligt voor de her/nieuwbouw van dit oude erf.