HERBESTEMMING WIJKCENTRUM HET BLIKPUNT, OLDENZAAL

In samenwerking met architectenburo John Velthuis heeft buro Anno 1998 een herbestemmingsplan verzorgd voor dit pand.

Onderzocht is of het gebouw geschikt is als onderkomen voor een basisschool.