ERVE DE VRIJER HAAKSBERGEN

Via Evert van der Kolk van rentmeesterskantoor Eelerwoude is het contact ontstaan met de eigenaar van deze fraaie rijksmonumentale boerderij.
Dit fraaie erf aan de rand van Haaksbergen wordt genaamd erve de Vrijer.
Buro Anno 1998 is gevraagd mee te denken over de restauratie- en verbouwingsmogelijkheden van de boerderij en naast gelegen schuur.
De wens was om de oude boerderij geheel als woonboerderij te gaan benutten nu de agrarische functie is komen te vervallen.
De beperkte ruimte op de hooizolder bleek weinig ruimte te bieden voor slaapkamers voor de drie kinderen. De naast gelegen schuur bleek de oplossing voor dit probleem.
In overleg met de gemeente is het gelukt om ook woonbestemming voor de schuur te krijgen waardoor de schuur dienst kon gaan doen als onderkomen voor de kinderen om te slapen.
In goed overleg met de rijksdienst is overeenstemming bereikt over de te realiseren verbindingszone tussen beide gebouwen.
Naast het ontwerp, de vergunningaanvraag heeft buro Anno 1998 de bouwkundige begeleiding tijdens de uitvoering verzorgd.