Bouwhistorische verkenning

Alvorens u een oud gebouw gaat verbouwen kan het zinvol (en soms een vereiste) zijn om een bouwhistorische verkenning te laten uitvoeren.
Zo’n onderzoek geeft u zicht op de bouwgeschiedenis en de cultuurhistorisch meest waardevolle onderdelen van uw gebouw.
Zo’n onderzoek biedt een goede onderlegger en waarborg voor een verbouwings- of restauratieplan.
Steeds vaker vragen gemeenten aan eigenaren om zo’n verkenning uit te laten voeren alvorens zij een omgevingsvergunning afgeven.

VAN HASSELTKADE MAASTRICHT